Regulamin konkursu ÔÇ×Ile sztuk muszli jest w s┼éoikuÔÇŁ

§1

 1. Konkurs internetowy organizowany jest na profilu „ Domki Rowy” w serwisie Facebook, dost─Öpnym pod adresem  internetowym  https://www.facebook.com/Domki-Rowy-stylowe-domki-nad-morzem-wakacje-z-psem-wczasy-z-dzieckiem-410257462737217
 2. Konkurs odbywa si─Ö na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs odbywa si─Ö zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
 4. Konkurs trwa w dniach 13.01.2018r. - 30.03.2018r. do godziny 23:59. Konkurs mo┼╝e zako┼äczy─ç si─Ö wcze┼Ťniej w przypadku podania prawid┼éowej odpowiedzi przed jego zako┼äczeniem.
 5. W przypadku, gdy wi─Öcej ni┼╝ jeden uczestnik udzieli poprawnej odpowiedzi, o zwyci─Östwie zadecyduje kolejno┼Ť─ç zg┼éosze┼ä.
 6. Konkurs nie jest gr─ů losow─ů w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540.) i nie podlega regu┼éom zawartym w ww. ustawie, rozporz─ůdzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 7. Organizatorem Konkursu i administratorem strony https://www.facebook.com/Domki-Rowy-stylowe-domki-nad-morzem-wakacje-z-psem-wczasy-z-dzieckiem-410257462737217/  w serwisie Facebook jest „Domki Rowy” z siedzib─ů w Rowach, przy ulicy Ró┼╝anej 8. Konkurs nie jest w ┼╝aden sposób zarz─ůdzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane powierzane przez u┼╝ytkowników w czasie trwania Konkursu, s─ů przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Zakres u┼╝ycia danych osobowych uczestników konkursu okre┼Ťla niniejszy Regulamin.

§2

 1. Uczestnikami Konkursu mog─ů by─ç wy┼é─ůcznie pe┼énoletnie osoby zamieszka┼ée na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, maj─ůce pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mog─ů by─ç pracownicy i przedstawiciele, ich ma┼é┼╝onkowie, zst─Öpni, wst─Öpni oraz rodze┼ästwo Organizatora, oraz innych podmiotów bior─ůcych bezpo┼Ťredni udzia┼é w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu. Prawo do weryfikacji spe┼éniania powy┼╝szych warunków uczestnictwa przys┼éuguje wy┼é─ůcznie Organizatorowi.

§3

 1. Przyst─Öpuj─ůc do Konkursu, Uczestnik o┼Ťwiadcza, ┼╝e zapozna┼é si─Ö z Regulaminem konkursu i w pe┼éni akceptuje jego postanowienia.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie odpowiedzi na pytanie: Ile sztuk muszli znajduje się w słoiku? pod zdjęciem konkursowym do godz. 23:59 ostatniego dnia konkursu tj. 30.03.2018 r.
 3. Ka┼╝dy Uczestnik mo┼╝e poda─ç tylko jedn─ů odpowied┼║. W przypadku podania przez Uczestnika wi─Öcej ni┼╝ jednej odpowiedzi, pod uwag─Ö b─Ödzie brana tylko pierwsza.ÔÇĘ
 4. Poprawna odpowied┼║ na pytanie konkursowe zostanie opublikowana na profilu „Domki Rowy” w dniu 01.04.2018r., lub w przypadku wcze┼Ťniejszego wy┼éonienia zwyci─Özcy, który poda prawid┼éow─ů odpowied┼║.ÔÇĘ
 5. W przypadku braku prawid┼éowej odpowiedzi, z przes┼éanych zg┼éosze┼ä Jury konkursowe, w sk┼éad którego wejd─ů przedstawiciele Organizatora, wy┼éoni zwyci─Özc─Ö poprzez wytypowanie Uczestnika który poda┼é ilo┼Ť─ç najbli┼╝sz─ů prawid┼éowej.
 6. Zwyci─Özca konkursu zostanie poinformowany o tym poprzez wiadomo┼Ť─ç prywatn─ů.
 7. Zwyci─Özca ma czas od 01.04.2018 do 30.06.2018 na zrealizowanie nagrody.  W przypadku nieodebrania nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania jej na inny cel.
 8. Nagrod─ů w konkursie dla zwyci─Özcy jest weekend - czyli dwie noce zgodnie z czasem trwania doby hotelowej - nad morzem w jednym z domków o┼Ťrodka.
 9. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e w zwi─ůzku z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda jest zwolniona od podatku.

§4

 1. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e nie prowadzi bazy danych osobowych. Dane przes┼éane przez uczestników konkursu zostan─ů wykorzystane wy┼é─ůcznie do zapewnienia poprawnego przebiegu konkursu i wype┼énienia jego za┼éo┼╝e┼ä.

§5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje zwi─ůzane z konkursem, powinny by─ç wys┼éane drog─ů wiadomo┼Ťci prywatnej, na adres strony facebook; „Domki Rowy”. najpó┼║niej 3 dni robocze po zako┼äczeniu konkursu.
 3. Uczestnik ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç prawn─ů je┼Ťli jego dzia┼éania zwi─ůzane z konkursem w jakikolwiek sposób naruszaj─ů prawa osób trzecich lub powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.
 4. Odpowiedzialno┼Ť─ç Organizatora ograniczona jest wzgl─Ödem uczestnika do wysoko┼Ťci warto┼Ťci nagrody.
 5. We wszystkich sprawach dotycz─ůcych Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, stosuje si─Ö przepisy prawa polskiego, a w szczególno┼Ťci przepisy Kodeksu Cywilnego. Skierowanie sprawy na drog─Ö s─ůdow─ů mo┼╝e nast─ůpi─ç wy┼é─ůcznie po wyczerpaniu drogi post─Öpowania reklamacyjnego.

Masz pytania? Skontaktuj si─Ö z nami